#Delshekaste هم اکنون يکي از اعضاي ما باشيد [عضويت سريع]
من بازمانده یک داســــــــــتان پر دردم. . .
همان یکــــــــــــی که همیشه بود. . .
کنار یکی که هیچــــــــــوقت نبود. . .(!)
.
.
.
نویسنده : پویان - امین (Pouyan - Amin)
☼ طراحی تصوير گروه : پویان - امین (Pouyan - Amin)

♫ آهنگ گروه : نیلوفرمرداب...(niloofarmordab)

کاربران گروه

(822 کاربر)

مدیران گروه

شفای شکسته دلان
56571 پست · گروه عمومی · شناسه‌: 3336

شفای شکسته دلان

.z.زندگی@بی هیچ نام می آیی اما تمام نام های جهان با توست وقت غروب نامت دلتنگی ست@
.z.زندگی@بی هیچ نام می آیی اما تمام نام های جهان با توست وقت غروب نامت دلتنگی ست@
ساحل دریا پر از گودال است
جنگل پر از درختانی که دلباخته‌ی پرندگانند
برف بر قله‌ها آب می‌شود
شکوفه‌های سیب آنچنان می‌درخشند

که خورشید شرمنده می‌شود
شب
روز زمستانی است
در روزگاری گزنده
من در کنار تو
ای زلال زیبارو
شاهد این شکفتنم
شب برای ما وجود ندارد
هیچ زوالی بر ما چیره نیست
تو سرما را دوست نداری
حق بابهار ِ ماست!


دیدگاه · 11 روز و 10 ساعت و 7 دقيقه قبل در شفای شکسته دلان · ش:21399723

·
.z.زندگی@بی هیچ نام می آیی اما تمام نام های جهان با توست وقت غروب نامت دلتنگی ست@
.z.زندگی@بی هیچ نام می آیی اما تمام نام های جهان با توست وقت غروب نامت دلتنگی ست@
والاترین چیز در دنیا‌ این است که بدانی چگونه متعلق به خودت باشی


دیدگاه · 11 روز و 10 ساعت و 47 دقيقه قبل در شفای شکسته دلان · ش:21399720

·
•❤امیرسروش........... yanar............sk.❤..
•❤امیرسروش........... yanar............sk.❤..
جای دوری نرو
حتی شده برای یک روز
نه نرو
چون
چون
نمی دانم چگونه بگویم اش ؟
چون روز بس طولانی ست
و من چگونه تاب آورم چشم به راهِ تو بودن را
با این همه ایستگاهِ خالی
با این همه قطارِ خفته ؟

نه نرو
چون اگر بروی
من مست و منگ بر زمین گام می نهم
چون اگر بروی ، مدام از خود می پرسم
یعنی می شود که برگردد ؟
نکند تنهایم گذاشته تابمیرم ؟


دیدگاه · 15 روز و 7 ساعت و 29 دقيقه قبل در شفای شکسته دلان · ش:21399297

·
•❤امیرسروش........... yanar............sk.❤..
•❤امیرسروش........... yanar............sk.❤..
ازمیان تمام چیزهایی که دیده ام
تنها تویی که میخواهم به دیدن اش ادامه دهم
از میان تمام چیزهایی که لمس کرده ام
تنها تویی که میخواهم به لمس کردنش ادامه دهم

خنده ی نارنج طعمت را دوست دارم
چه باید کنم ای عشق ؟
هیچ خبرم نیست که رسم عاشقی چگونه بوده است
هیچ نمیدانم عشق های دیگر چه سان اند ؟
من با نگاه کردن به تو
با عشق ورزیدن به تو زنده ام

عاشق بودن ، ذات من است


دیدگاه · 15 روز و 7 ساعت و 29 دقيقه قبل در شفای شکسته دلان · ش:21399296

·
•❤امیرسروش........... yanar............sk.❤..
•❤امیرسروش........... yanar............sk.❤..
بارها به دنیا آمده ام
تا دست کم
یکی از من
مرگ را در آغوشت تجربه کرده باشد.


دیدگاه · 15 روز و 7 ساعت و 30 دقيقه قبل در شفای شکسته دلان · ش:21399295

·
•❤امیرسروش........... yanar............sk.❤..
•❤امیرسروش........... yanar............sk.❤..
وقتی میروی..

حواست باشد

حتما خدانگهدار بگویی!
تا خدا حواسش را بیشتر به من بدهد
آخر می دانی

خدا به هوای تو مرا رها کرده است...!


دیدگاه · 15 روز و 7 ساعت و 32 دقيقه قبل در شفای شکسته دلان · ش:21399294

·
•❤امیرسروش........... yanar............sk.❤..
•❤امیرسروش........... yanar............sk.❤..
سیبی هستی آویزان
از شاخه‌ای در آسمان
باور کن
عابد نیستم
عاشقی ناگزیرم
که چنین دست‌هایم را
به چیدن تو
بلند کرده‌ام.


دیدگاه · 15 روز و 7 ساعت و 33 دقيقه قبل در شفای شکسته دلان · ش:21399293

·
•❤امیرسروش........... yanar............sk.❤..
•❤امیرسروش........... yanar............sk.❤..
من برای دوست داشتنت
مدت هاست آماده ام
اما امان از تو!
امان از زن ها
که همیشه دیر حاضر می شوید


دیدگاه · 15 روز و 7 ساعت و 33 دقيقه قبل در شفای شکسته دلان · ش:21399292

·
shadi
shadi
اگــــــــــــــــه دیگه از زندگیت خســـــــــــته شدی ...
اگــــــــــــــــه تمام بلا های دنیا برات پیش اومــــــــــده ...
اگــــــــــــــــه دوست داری زود تر از این دنیـــــــــــا بری ...
اگــــــــــــــــه باورتو نســــــــبت به خودت از دست دادی ...
نا امیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد نشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ...
یــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکی هســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ...
که همیشه به فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکرتــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ...
و اون کسی نیست جز خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا ...


دیدگاه · 6 ماه و 28 روز و 4 ساعت و 26 دقيقه قبل در شفای شکسته دلان · ش:21334359

·
shadi
shadi
کم سرمایه ای نیست .. !
داشتن آدمهایی که حالت رابپرسند …!
ولـــــی . . .
از آن بهتر داشتن آدمهاییست که وقتی حالت را میپرسند
بتوانـــی بگویی: خـــــوب نیستم ..


دیدگاه · 7 ماه و 10 روز و 1 ساعت و 38 دقيقه قبل در شفای شکسته دلان · ش:21329205

·