#Delshekaste هم اکنون يکي از اعضاي ما باشيد [عضويت سريع]
467
اطلاعات پروفايل خصوصي است.
@ (()) Reza (())@
@ (()) Reza (())@
در شعرهای من ، دختری نشسته است..که نمی شود سر روی شانه اش گذاشت..دیدگاه · 25 روز و 14 ساعت و 1 دقيقه قبل · ش:21295601

·
@ (()) Reza (())@
@ (()) Reza (())@
خیالی نیست ، اگر من با خیال تو زنده ام ، و تو بی خیال مندیدگاه · 25 روز و 14 ساعت و 2 دقيقه قبل · ش:21295599

·
@ (()) Reza (())@
@ (()) Reza (())@
بعضی روزها هرگز فراموش نمی‌شوند!مثل روزی ‌که دوستت داشتمدیدگاه · 25 روز و 14 ساعت و 4 دقيقه قبل · ش:21295597

·
@ (()) Reza (())@
@ (()) Reza (())@
اگـه از من بپرسن عشق چـه شکلیـه ، یـه عکس از چشمای تو بهشون نشون میدم ...2 دیدگاه · 26 روز و 9 ساعت و 23 دقيقه قبل · ش:21295447

·
@ (()) Reza (())@
@ (()) Reza (())@
خیال اگرنبود...چقدر آدم ها دق می‌کردند...همان‌هایی ک به عشقِ دیدار کسی...چشم‌هایشان را می‌بندنددیدگاه · 26 روز و 9 ساعت و 41 دقيقه قبل · ش:21295445

·
@ (()) Reza (())@
@ (()) Reza (())@
از تمامِ خودم...گونه هایم را...بیشتر دوست دارم...كه طعمِ بوسه هاى تو را چشید...و قلبم را ...كه براى چشم هاى تو تپید...باقى اش از عمرِ من بیهوده بود...دیدگاه · 1 ماه و 9 روز و 19 ساعت و 33 دقيقه قبل · ش:21292558

·
@ (()) Reza (())@
@ (()) Reza (())@
دلتنگی ، یعنی هیچ چیز این روزگار دوست داشتنی نیست جز تو ، تو هم که نیستی...دیدگاه · 1 ماه و 9 روز و 19 ساعت و 39 دقيقه قبل · ش:21292554

·
@ (()) Reza (())@
@ (()) Reza (())@
حال من را از خودت گاهی بپرس ، این دل دیوانـه ، نبضش پیش توست ...دیدگاه · 1 ماه و 9 روز و 19 ساعت و 50 دقيقه قبل · ش:21292549

·
@ (()) Reza (())@
@ (()) Reza (())@
به سلامتی اوني که دید عشقش با کس دیگست اما فقط ایستاد و در عین خشم گریستدیدگاه · 1 ماه و 9 روز و 23 ساعت و 55 دقيقه قبل · ش:21292423

·
@ (()) Reza (())@
@ (()) Reza (())@
او فقط....... آمده بود......... از دل ما........ رد بشود...دیدگاه · 1 ماه و 9 روز و 23 ساعت و 59 دقيقه قبل · ش:21292422

·