#Delshekaste هم اکنون يکي از اعضاي ما باشيد [عضويت سريع]
470
اطلاعات پروفايل خصوصي است.
@ (()) Reza (())@
@ (()) Reza (())@
واسه تموم شدن آدمها... کافیه بی دلیل ترکشوݧ کنی ... به همیݧ راحتـــــیدیدگاه · 1 روز و 14 ساعت و 15 دقيقه قبل · ش:21320616

·
@ (()) Reza (())@
@ (()) Reza (())@
رفتنـــت . . .خیلـــی چیـــزهـــا را از مـــن گـــرفــــت . . .اول از همــــه غـــرورم را . . .پسر مغـــروری کـــه از عشـــق . . .واهمــــه داشـــــت . . .حـالـــا سطــر بــه سطــر نــوشتــه هـــایــش . . .قصــــه رفتــــن تـــوســــت .دیدگاه · 1 روز و 14 ساعت و 15 دقيقه قبل · ش:21320615

·
@ (()) Reza (())@
@ (()) Reza (())@
گفتم ...به " هیچ کس... "" دل خود را " نمی دهم !!!اما " دلم... "برای همان ..." هیچ کس... "گرفتدیدگاه · 1 روز و 14 ساعت و 16 دقيقه قبل · ش:21320614

·
@ (()) Reza (())@
@ (()) Reza (())@
او رفت .........و این خود.......شعر بلندی استدیدگاه · 1 روز و 14 ساعت و 19 دقيقه قبل · ش:21320613

·
@ (()) Reza (())@
@ (()) Reza (())@
دیگر نمیتوانم فراموشت کنم فقط می توانم در عاشقانه ترین حالتِ ممکنم دیوانه ات شوم .دیدگاه · 1 روز و 14 ساعت و 19 دقيقه قبل · ش:21320612

·
@ (()) Reza (())@
@ (()) Reza (())@
هر شب به تو فکر می کنم و تنهایی ، اتفاقِ سنگینی ست که در آغوشم می افتد ...دیدگاه · 1 روز و 14 ساعت و 20 دقيقه قبل · ش:21320611

·
@ (()) Reza (())@
@ (()) Reza (())@
می‌ بینی؟ حتی نرسیدن به تو هم داستانِ پُر از رویایِ خودش را دارد یادت باشد عاشق را نه شب تهدید می‌‌کند نه مرگ ! فقط فاصله ...دیدگاه · 3 روز و 12 ساعت و 38 دقيقه قبل · ش:21320260

·
@ (()) Reza (())@
@ (()) Reza (())@
گفتم ...به " هیچ کس... "" دل خود را " نمی دهم !!!اما " دلم... "برای همان ..." هیچ کس... "گرفت ..دیدگاه · 3 روز و 14 ساعت و 23 دقيقه قبل · ش:21320257

·
@ (()) Reza (())@
@ (()) Reza (())@
رفتنـــت . . .خیلـــی چیـــزهـــا را از مـــن گـــرفــــت . . .اول از همــــه غـــرورم را . . .پسر مغـــروری کـــه از عشـــق . . .واهمــــه داشـــــت . . .حـالـــا سطــر بــه سطــر نــوشتــه هـــایــش . . .قصــــه رفتــــن تـــوســــت . .دیدگاه · 3 روز و 14 ساعت و 31 دقيقه قبل · ش:21320256

·
@ (()) Reza (())@
@ (()) Reza (())@
واسه تموم شدن آدمها... کافیه بی دلیل ترکشوݧ کنی ... به همیݧ راحتـــــیدیدگاه · 3 روز و 14 ساعت و 42 دقيقه قبل · ش:21320255

·