#Delshekaste هم اکنون يکي از اعضاي ما باشيد [عضويت سريع]
473
اطلاعات پروفايل خصوصي است.
@ (()) Reza (())@
@ (()) Reza (())@
بی حوصلـه ام ...دست خودم نیست... کمی دلتنگ ؋ـردایم...؋ـردایی که... تـــو می آیی ...و شاید مـن نباشم0000.jpg
دیدگاه · 27 روز و 19 ساعت و 3 دقيقه قبل · ش:21411495

·
@ (()) Reza (())@
@ (()) Reza (())@
اگـه از من بپرسن عشق چـه شکلیـه ، یـه عکس از چشمای تو بهشون نشون میدم .1542042369139884_large.jpg
دیدگاه · 27 روز و 19 ساعت و 11 دقيقه قبل · ش:21411494

·
@ (()) Reza (())@
@ (()) Reza (())@
خیال اگرنبود...چقدر آدم ها دق می‌کردند...همان‌هایی ک به عشقِ دیدار کسی...چشم‌هایشان را می‌بندند1542042804671161_large.jpg
دیدگاه · 27 روز و 19 ساعت و 14 دقيقه قبل · ش:21411493

·
@ (()) Reza (())@
@ (()) Reza (())@
آنـــــــــــقدر دوستت دارم که گــــــــــــــاهی یادم میرود تو دوستم نداری0153.jpg
دیدگاه · 27 روز و 19 ساعت و 16 دقيقه قبل · ش:21411492

·
@ (()) Reza (())@
@ (()) Reza (())@
‏‎همین که فکر می کنم هنوز ‏‎به من فکر می کنی ‏‎خوشبخت ترین فراموش شده ام0154.jpeg
دیدگاه · 27 روز و 19 ساعت و 17 دقيقه قبل · ش:21411491

·
@ (()) Reza (())@
@ (()) Reza (())@
خیالت همیشه هست، اما امـشب ... دلم تـو را خواست نه خیالت را.......0141.jpg
دیدگاه · 28 روز و 13 ساعت قبل · ش:21411412

·
@ (()) Reza (())@
@ (()) Reza (())@
تختی که هر شب ، تنها ، با یاد کسی روش بخوابی .. تخت نیست .. تابوته .0105.jpg
دیدگاه · 29 روز و 18 ساعت و 46 دقيقه قبل · ش:21411322

·
@ (()) Reza (())@
@ (()) Reza (())@
تو تنهـــــایی.. و من صـــــد بار تنهـــــاتر.. تو میــــدانی كه من جــــز با تــــو ..با هر كــــس كه باشـــم... باز تنهــایم0106.jpg
دیدگاه · 29 روز و 18 ساعت و 49 دقيقه قبل · ش:21411320

·
@ (()) Reza (())@
@ (()) Reza (())@
چه قدر خوبه یه نفر باشه که وقتی بش فکر می کنی یادت بره اتاقت چه قدر سرده0108.jpg
دیدگاه · 29 روز و 18 ساعت و 51 دقيقه قبل · ش:21411318

·
@ (()) Reza (())@
@ (()) Reza (())@
جرم من تنها همین بود.....تنهایی ام را با کسی قسمت کردم که تنها نبود!!0107.jpg
دیدگاه · 29 روز و 18 ساعت و 56 دقيقه قبل · ش:21411316

·