#Delshekaste هم اکنون يکي از اعضاي ما باشيد [عضويت سريع]
469
اطلاعات پروفايل خصوصي است.
@ (()) Reza (())@
@ (()) Reza (())@
امــــروز کــه دیدمت دلــــــم مثل قبــل ها نلـــرزیــــد….فقــــــــــط دردم آمـــد از اینــکه عمـــرم را بــــرای کســــــــی تــلـف میکردم کــــه…عــــــــــــــــمرش کســـــــــه دیگـــــــــه بــــــــــود...دیدگاه · 4 روز و 42 دقيقه قبل · ش:21310121

·
@ (()) Reza (())@
@ (()) Reza (())@
دنبال من خواهی گشت ... در آدم هـای بعـدی.......دیدگاه · 4 روز و 45 دقيقه قبل · ش:21310120

·
@ (()) Reza (())@
@ (()) Reza (())@
چه سخت است ؛ برای آدمی که دلش می خواهد به اندازه تمام خداحافظی های دنیا برود و جایی برای رفتن نداشته باشد...1 دیدگاه · 4 روز و 47 دقيقه قبل · ش:21310119

·
@ (()) Reza (())@
@ (()) Reza (())@
ســـال هـــا بــعـــد . . . خــاطـــرات تــــو . . . از مــن حلالیـت مـی طلبنـــددیدگاه · 4 روز و 50 دقيقه قبل · ش:21310118

·
@ (()) Reza (())@
@ (()) Reza (())@
اینجا اتاقِ من است ..پنجره هایش رو به نیامدنِ تو باز می شود... وَ پرده هایش را باد از غبارِ خاطراتت می تکانَد...دیدگاه · 4 روز و 51 دقيقه قبل · ش:21310117

·
@ (()) Reza (())@
@ (()) Reza (())@
عشق کوتاه است ....... و فراموشی چــقدر طــــــــولانی .......1 دیدگاه · 12 روز و 15 ساعت و 37 دقيقه قبل · ش:21307411

·
@ (()) Reza (())@
@ (()) Reza (())@
بیا فقط خبر بده مرا قبول کرده ای سپس سر مرا ببر به جای مژدگانیتدیدگاه · 12 روز و 15 ساعت و 40 دقيقه قبل · ش:21307410

·
@ (()) Reza (())@
@ (()) Reza (())@
هوا اینجا دلگیر است، آنجا را نمی دانم اینجا جای خالی‌ات به وسعتِ یک جهان است! آنجا را نمی‌دانم، کاش برای تو هم تفاوتِ این‌جا و آن‌جا فقط یک حرف باشد، یک "ی"دیدگاه · 12 روز و 15 ساعت و 43 دقيقه قبل · ش:21307409

·
@ (()) Reza (())@
@ (()) Reza (())@
نگاهم کن! از آن نگاه‌ها که به هیچ‌کس نمی‌اندازی... تا برایت شعر بگویم؛ از آن‌ها که نشرشان نمی‌دهم.. از همان ممنوعه ها!..دیدگاه · 12 روز و 15 ساعت و 46 دقيقه قبل · ش:21307408

·
@ (()) Reza (())@
@ (()) Reza (())@
از یک جایی به بعد... هیچ چیزی حالت را خوب نمی کند به جزء سلام کسی که به خاطرش ؛ با دنیا خداحافظی کردیدیدگاه · 12 روز و 15 ساعت و 52 دقيقه قبل · ش:21307404

·