#Delshekaste هم اکنون يکي از اعضاي ما باشيد [عضويت سريع]
464
اطلاعات پروفايل خصوصي است.
@ (()) Reza (())@
@ (()) Reza (())@
از تمامِ خودم...گونه هایم را...بیشتر دوست دارم...كه طعمِ بوسه هاى تو را چشید...و قلبم را ...كه براى چشم هاى تو تپید...باقى اش از عمرِ من بیهوده بود...دیدگاه · 3 روز و 4 ساعت و 9 دقيقه قبل · ش:21292558

·
@ (()) Reza (())@
@ (()) Reza (())@
دلتنگی ، یعنی هیچ چیز این روزگار دوست داشتنی نیست جز تو ، تو هم که نیستی...دیدگاه · 3 روز و 4 ساعت و 14 دقيقه قبل · ش:21292554

·
@ (()) Reza (())@
@ (()) Reza (())@
حال من را از خودت گاهی بپرس ، این دل دیوانـه ، نبضش پیش توست ...دیدگاه · 3 روز و 4 ساعت و 25 دقيقه قبل · ش:21292549

·
@ (()) Reza (())@
@ (()) Reza (())@
به سلامتی اوني که دید عشقش با کس دیگست اما فقط ایستاد و در عین خشم گریستدیدگاه · 3 روز و 8 ساعت و 31 دقيقه قبل · ش:21292423

·
@ (()) Reza (())@
@ (()) Reza (())@
او فقط....... آمده بود......... از دل ما........ رد بشود...دیدگاه · 3 روز و 8 ساعت و 35 دقيقه قبل · ش:21292422

·
@ (()) Reza (())@
@ (()) Reza (())@
هم دست شده‌اید؛ و شب وگرنه این چشم‌ها خوابیدن را بلد بودند .دیدگاه · 3 روز و 8 ساعت و 37 دقيقه قبل · ش:21292420

·
@ (()) Reza (())@
@ (()) Reza (())@
تو چه میدانیکه پس هر نگاه ساده ی من چه سکوتی چه نیازی چه غمیست...دیدگاه · 3 روز و 8 ساعت و 46 دقيقه قبل · ش:21292418

·
@ (()) Reza (())@
@ (()) Reza (())@
حرف هـــــا هم پــــا دارند پاهای بزرگی که گـــــاهی جـــــایشان را روی دلـــــی می گذارند و برای همیشـــــه می ماننــــددیدگاه · 3 روز و 8 ساعت و 49 دقيقه قبل · ش:21292417

·
@ (()) Reza (())@
@ (()) Reza (())@
اینجا همه« دلشکسته » اند نمیدانم آنها که دل شکسته اند ، کجایند ؟دیدگاه · 3 روز و 18 ساعت و 27 دقيقه قبل · ش:21292246

·
@ (()) Reza (())@
@ (()) Reza (())@
بی حوصلـه ام ...دست خودم نیست... کمی دلتنگ ؋ـردایم...؋ـردایی که... تـــو می آیی ...و شاید مـن نباشم ..دیدگاه · 3 روز و 18 ساعت و 29 دقيقه قبل · ش:21292245

·