#Delshekaste هم اکنون يکي از اعضاي ما باشيد [عضويت سريع]
4

مشخصات

موارد دیگر
Mahdieh
4 پست
251 بازديد
امتياز : 11.7
حالت من: عاشق
تازه وارد
0 پست در روز
زن
متاهل
ليسانس
مهربون وشاد

دنبال‌کنندگان

گروه ها

Mahdieh
Mahdieh
✍رنج هست، مرگ هست، اندوه جدايي هست،
اما آرامش نيز هست، شادی هست، رقص هست،
خدا هست،،
زندگی، همچون رودی بزرگ، جاودانه روان است.
زندگی همچون رودی بزرگ كه به دريا می رود،
دامان خدا را می جويد .
خورشيد هنوز طلوع ميكند
فانوس ستارگان هنوز از سقف شب آويخته است :
بهار مدام می خرامد و دامن سبزش را بر زمين مي كشد :
امواج دريا، آواز می خوانند،
بر ميخيزند و خود را در آغوش ساحل گم ميكنند.
گل ها باز می شوند و جلوه می كنند و می روند .
نيستی نيست .
هستی هست .
پايان نيست.
راه هست.
تولد هر كودك، نشان آن است كه :
خدا هنوز از انسان نااميد نشدهدیدگاه · 1 ماه و 24 روز و 6 ساعت و 34 دقيقه قبل در ۞..آخرین پناه..۞ · ش:21401855

·
Mahdieh
Mahdieh
☀️ ☀️

???? قولهایی که به خود می دهید احترام بگذارید ????

از میان قولهایتان آنهایی که به خود میدهید مهمترین هستند. رابطه ای که با خودتان دارید خیلی شبیه رابطه ی مادر یا پدری با فرزندش است، پس هنگامیکه شما به این تعهدات عمل کنید خود را پرورش میدهید و گرامی میدارید. عهدی راکه با خود بسته اید بیاد بیاورید و از امروز اراده کنید تا آن را نگه دارید. این کار ممکن است شامل برداشتن یک گام کوچک در مسیر عهد و پیمانتان باشد،اما مهم نیست که به کجا میرسید،ضمیر درونتان بخاطر این توجه احساس شادمانی و سرزندگی خواهد کرد.

???? ????????

✨???? ????✨

عهد و پیمانهایی را که با خود می بندم حفظ می کنم.
مطمئنم که از عهده آنها بر خواهم آمد، زیرا روابط صمیمانه ای با خود ایجاد کرده ام و می دانم که به تمام تعهداتم احترام می گذارم.

????دیدگاه · 1 ماه و 24 روز و 11 ساعت و 44 دقيقه قبل · ش:21401852

·
Mahdieh
Mahdieh
داشتنت بايد مزه‌ىِ فرنگى بدهد، يا انارِ گُلپَر زده، يا آش رشته یِ خانم جون تو غروب هاىِ جمعه.. داشتنت بايد بوىِ رازقى بدهد، يا بوىِ خاکِ باران خورده.. نميدانم... ما كه نداشتيم! امّا داشتنت بايد چيزِ خيلى باشددیدگاه · 9 ماه و 17 روز و 2 ساعت و 56 دقيقه قبل · ش:21339813

·
Mahdieh
Mahdieh
آدم های خیالباف همیشه حالشان است. با کسی که دوستش دارند، به میهمانی می روند، چای می نوشند و می رقصند. شادِ شادند. کسی را که دوستش دارند همیشه هست. نه می رود، نه می میرد، و نه خیانت بلد است. آدم های خوشبخت ترینند....دیدگاه · 9 ماه و 17 روز و 3 ساعت و 2 دقيقه قبل · ش:21339812

·