#Delshekaste هم اکنون يکي از اعضاي ما باشيد [عضويت سريع]
6

مشخصات

موارد دیگر
ایلمان
29 پست
81 بازديد
امتياز : 198.45
تازه وارد
1.7 پست در روز


دنبال‌کنندگان

گروه ها

ایلمان
ایلمان
همسایه جدید
لطفا به من دل نبند

دیگر

تنهایی ام را

با هیچ دیوار به دیواری

شریک نخواهم شد !دیدگاه · 7 روز و 13 ساعت قبل در sheidae · ش:21343276

·
ایلمان
ایلمان
فاصله یعنی :


من با تو شادم

سرگرم کارم

اما با همسایه ها

زندگی می کنم !دیدگاه · 7 روز و 13 ساعت و 1 دقيقه قبل در sheidae · ش:21343275

·
ایلمان
ایلمان
آخ که اگر
این خانه نبود

اشک و لبخندم

بهانه نداشت..دیدگاه · 7 روز و 13 ساعت و 1 دقيقه قبل در sheidae · ش:21343274

·
ایلمان
ایلمان
من سکوت کنم
تو جای من حرف می زنی؟دیدگاه · 7 روز و 13 ساعت و 2 دقيقه قبل در sheidae · ش:21343273

·
ایلمان
ایلمان
وقتی کمی "خوبم"
گم می شوم..

همین که زیاد "خوب "می شوم

حیف می شوم..

اعتراض هم که می کنم

محکوم به گاو 9 من شیرده ام..این وسط موندم

حالم بده خداااا..دیدگاه · 7 روز و 13 ساعت و 2 دقيقه قبل در sheidae · ش:21343272

·
ایلمان
ایلمان
ساده باش
تا دوست داشته باشم

پیچیده که می شوی ؛

تلخی !دیدگاه · 7 روز و 13 ساعت و 3 دقيقه قبل در sheidae · ش:21343271

·
ایلمان
ایلمان
دوگانه شده
زندگی یم..

اما من هنوز

بنزین می سوزانم !دیدگاه · 7 روز و 13 ساعت و 3 دقيقه قبل در sheidae · ش:21343270

·
ایلمان
ایلمان
بوی "عطر " ت
صبح ها

بیشتر از خودت

کنارم می مونه ..دیدگاه · 7 روز و 13 ساعت و 3 دقيقه قبل در sheidae · ش:21343269

·
ایلمان
ایلمان
اتو می خواهم
برای ِ رفع ِ چروکی ِ روزدیدگاه · 7 روز و 13 ساعت و 4 دقيقه قبل در sheidae · ش:21343268

·
ایلمان
ایلمان
من می نویسم :
" زندگی بر وقف مراد نیست"

تو هم تائید می کنی

آخرش که چی ؟دیدگاه · 7 روز و 13 ساعت و 5 دقيقه قبل در sheidae · ش:21343267

·