#Delshekaste هم اکنون يکي از اعضاي ما باشيد [عضويت سريع]

ℬrℴkℯn➳❤ℋℯᎺrʈ

862
اطلاعات پروفايل خصوصي است.

I\'m nℴt a spℯcial man but havℯ a spℯcial ℱℯℯling

❤ عزت ❤ارشـב عطر یاس ❤
❤ عزت ❤ارشـב عطر یاس ❤
بهانه‌ام اگر تُ نباشی؛
عشق از واژه‌های شعرم
نمی‌چکد هرگز...!

دیدگاه · 4 روز و 14 ساعت و 52 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21330640

·
امیر علیزاده
امیر علیزاده
موفقیت ، جایگاهی که در حال حاضر داری نیست
بلکه سمتی است که نگاه می‌کنی . . .{-35-}دیدگاه · 12 روز و 4 ساعت و 25 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21327059

·
....... مدیرعطر یاس
....... مدیرعطر یاس
شب پاییز بلندست
ولی، نه به اندازه ی دلتنگی آن....

دل شکسته
دیدگاه · 12 روز و 9 ساعت و 2 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21326821

·
باز نشر توسط mohammadalfa
امیر علیزاده
امیر علیزاده
اگر یک شب جایِ خدا را بگیرممرا با این شکل و شمایلاین لباس ها...توی اتاقت راه می دهی؟بعد آرام بگیری وفکر کنی خسته ایبندِ دلم پاره شودبا همین دست هابرایت...شعر دانه کنمگردنبند بسازم؟پنجره باز بمانددمِ صبح... موهایت راروی دوشم می اندازی؟کدام ستاره را به بالشت سنجاق کنمزودتر پلکت سنگینی می کند؟چند فرشته دورِ سرت بال بال بزننددل به رویا می دهی؟اصلاً هیچوقت گفته بودممی خواهم خوابیدنت را تماشا کنم؟{-35-}دیدگاه · 13 روز و 4 ساعت و 33 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21326633

·
❤ عزت ❤ارشـב عطر یاس ❤
❤ عزت ❤ارشـב عطر یاس ❤
درختا تو فصل پاییز
قراره نشونمون بدن
که چقدر رها کردن
بعضی از وابستگی ها
میتونه قشنگ و دوست
داشتنی باشهدیدگاه · 17 روز و 13 ساعت و 43 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21324233

·
سبحان❤در عطر یاس ❤
سبحان❤در عطر یاس ❤
دو چیز شما را تعریف میکند:
-بردباریتان وقتی هیچ چیز ندارید و نحوه رفتارتان وقتی همه چیز دارید.

دو شخص به تو می آموزد:
-یکی آموزگار،دیگری روزگار.
اولی به قیمت جانش، دومی به قیمت جانت...

آدمها دو جور زندگی میکنند:
-یا غرورشان را زیر پایشان میگذارند و با انسانها زندگی میکنند...
-یا انسانها را زیر پایشان میگذارند و با غرورشان زندگی میکنند...{-35-}دیدگاه · 19 روز و 5 ساعت و 9 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21323412

·
کورش
کورش
*‍فرازهای برجسته بینش زرتشت بخش دوم*

۱۳- نه تنها زنان و مردان بلکه همه در هر نژاد، تیره و رنگِ پوستی در این آیین از جایگاه یکسانی برخوردارند.

۱۴- پاسداری از آب، خاک، هوا و آتش سفارش شده تا زاستار(طبیعت) و زیست‌گاه همگانی آلوده و ناپاک نگردد.

۱۵- گزینش این دین از روی «آزادی» است بنابراین بیرون رفتن از آن نیز «مرگ‌آور» نیست.

۱۶- از بکن‌ها و نکن‌ها و باید و نبایدها سخن نمی‌گوید بلکه گزینش راه زندگی را به خرد مَرتو(انسان) و دانش روز واگزار می‌کند.

۱۷- بهره‌گیری از کنیزان و برده‌داری را کاری ناشایست می‌داند.

۱۸- قربانی‌کردن و کشتار جانوران را کرداری نادرست می‌داند.

۱۹- کسی به دلیل دگراندیش بودن، کشته و نابود نخواهد شد.

۲۰- روزه گرفتن و آزار دادن تن که جایگاه روان است، جایگاهی ندارد.

۲۱- نه تنها از جنگ و خون‌ریزی پرهیز می‌کند بلکه سفارش دهنده آشتی و از خود گزشتگی است.دیدگاه · 25 روز و 15 ساعت و 30 دقيقه قبل · ش:21320977

·
سبحان❤در عطر یاس ❤
سبحان❤در عطر یاس ❤
شمع به کبریت گفت:
از تو میترسم تو قاتل من هستی...
کبریت گفت:
از من نترس...
از ریسمانی بترس که در دل خود جای دادی!!!
عامل نابودی انسان ها تفکرات منفی خودشان است
نه عوامل بیرونی...
{-35-}دیدگاه · 1 ماه و 3 روز و 11 ساعت و 3 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21318740

·
❤ عزت ❤ارشـב عطر یاس ❤
❤ عزت ❤ارشـב عطر یاس ❤
مهم نیست ظاهر یک زن
چه شکلی است...!
وچگونه به نظر مى رسد،
زمانی که او...
واقعا اعتماد به نفس کامل دارد،
زیباست...!دیدگاه · 1 ماه و 30 روز و 1 ساعت و 40 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21309860

·
❤ عزت ❤ارشـב عطر یاس ❤
❤ عزت ❤ارشـב عطر یاس ❤
راهی‌ست راه عشق که هیچش
کناره نیست

آنجا جز آن که جان بسپارند ؛
چاره نیست!!
حافظدیدگاه · 2 ماه و 1 روز و 20 ساعت و 16 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21309186

·