#Delshekaste هم اکنون يکي از اعضاي ما باشيد [عضويت سريع]

\\\'*~-.,¸¸.-~·*\\\'¨¯ (AZAR) ¯¨\\\'*·~-.¸¸,.-~*\\\'

766

مشخصات

موارد دیگر
\\\'*~-.,¸¸.-~·*\\\'¨¯ (AZAR) ¯¨\\\'*·~-.¸¸,.-~*\\\'
230 پست
29067 بازديد
امتياز : 12382.5
حالت من: مهربون
حرفه اي
0.1 پست در روز
زن
... سکوت...
ليسانس
ايران - خراسان رضوي - مشهد


افتخارات

دنبال‌کنندگان

(1027 کاربر)

گروه ها

(7 گروه)
\\\'*~-.,¸¸.-~·*\\\'¨¯ (AZAR) ¯¨\\\'*·~-.¸¸,.-~*\\\'
\\\'*~-.,¸¸.-~·*\\\'¨¯ (AZAR) ¯¨\\\'*·~-.¸¸,.-~*\\\'
وقتي دلتنگ شدي به ياد بيار کسي رو که خيلي دوست داره.
وقتي نااميد شدي به ياد بيار کسي رو که تنها اميدش تويي.
وقتي پر از سکوت شدي به ياد بيار کسي رو که به صدات محتاجه.
وقتي دلت خواست از غصه بشکنه به ياد بيار کسي رو که توي دلت يه کلبه ساخته.
وقتي چشمات تهي از تصويرم شد به ياد بيار کسي رو که حتي توي عکسش بهت لبخند ميزنه.
وقتي به انگشتات نگاه کردي به ياد بيار کسي رو که دستاي ظريفش لاي انگشتات گم ميشد.
وقتي شونه هات خسته شد به ياد بيار کسي رو که هق هق گريش اونها رو مي لرزوند95225046286011770873.jpg
3 دیدگاه · 4 سال و 8 ماه و 26 روز و 5 ساعت و 31 دقيقه قبل در √פֲَـتــرِ פֿــو ݜبَـפֿـتے√ · ش:21181780

·
\\\'*~-.,¸¸.-~·*\\\'¨¯ (AZAR) ¯¨\\\'*·~-.¸¸,.-~*\\\'
\\\'*~-.,¸¸.-~·*\\\'¨¯ (AZAR) ¯¨\\\'*·~-.¸¸,.-~*\\\'
در زمین

درختی

با آوندهای درخشان

و در آسمان

آذرخشی

با ریشه‌های سرخ،

من

به نزدیکی

دورم.1ماه.jpg
4 دیدگاه · 4 سال و 8 ماه و 26 روز و 5 ساعت و 54 دقيقه قبل در *~مـــــــن و عشــــق ممنوعه~* · ش:21180885

·
\\\'*~-.,¸¸.-~·*\\\'¨¯ (AZAR) ¯¨\\\'*·~-.¸¸,.-~*\\\'
\\\'*~-.,¸¸.-~·*\\\'¨¯ (AZAR) ¯¨\\\'*·~-.¸¸,.-~*\\\'
دست و پا چلفتی ست ، دلم

هر روز

یادت

می افتد

و می شکند!92470786638318301365.jpg
2 دیدگاه · 4 سال و 8 ماه و 28 روز و 20 ساعت و 40 دقيقه قبل در √פֲَـتــرِ פֿــو ݜبَـפֿـتے√ · ش:21154225

·
\\\'*~-.,¸¸.-~·*\\\'¨¯ (AZAR) ¯¨\\\'*·~-.¸¸,.-~*\\\'
\\\'*~-.,¸¸.-~·*\\\'¨¯ (AZAR) ¯¨\\\'*·~-.¸¸,.-~*\\\'
گنجشک نشدم

که برایم دانه بریزی

و حتی بند کفشی

که دست هایت پروانه ام کنند.

من

به غبار روی میز

که نوازشگرانه

با تکان دستت محو می شود

حسادت میکنم!imagesشب.jpg
2 دیدگاه · 4 سال و 8 ماه و 28 روز و 21 ساعت و 18 دقيقه قبل در مُـــخ رَدیـــــ · ش:21153774

·
\\\'*~-.,¸¸.-~·*\\\'¨¯ (AZAR) ¯¨\\\'*·~-.¸¸,.-~*\\\'
\\\'*~-.,¸¸.-~·*\\\'¨¯ (AZAR) ¯¨\\\'*·~-.¸¸,.-~*\\\'
مقابل پنجره ات .. نرده کشیده ای
تا عاشقانت ... دخیل ببندند !
و من بیمناکم از ...
کلیدی که قفل ِ احساست را بگشاید ،
و دستی که پنجره ات را !


(میلاد تهرانی)imagesbcb.jpg
2 دیدگاه · 4 سال و 8 ماه و 28 روز و 21 ساعت و 42 دقيقه قبل در چپ دست · ش:21153496

·
\\\'*~-.,¸¸.-~·*\\\'¨¯ (AZAR) ¯¨\\\'*·~-.¸¸,.-~*\\\'
\\\'*~-.,¸¸.-~·*\\\'¨¯ (AZAR) ¯¨\\\'*·~-.¸¸,.-~*\\\'
سرد ...
مثل روزهای زمستان شده ای !
اردیبهشت هایت
کو ؟images];.jpg
2 دیدگاه · 4 سال و 8 ماه و 29 روز و 23 ساعت و 47 دقيقه قبل در 『ســیب سبـــز』 · ش:21136693

·
\\\'*~-.,¸¸.-~·*\\\'¨¯ (AZAR) ¯¨\\\'*·~-.¸¸,.-~*\\\'
\\\'*~-.,¸¸.-~·*\\\'¨¯ (AZAR) ¯¨\\\'*·~-.¸¸,.-~*\\\'
شاید تو ...
وصله ی تن من ...
نیستی !

چقدر ،
جایِ تو ...
روی پیکر من ...
درد می کند ...----1-2---3-4-----555.jpg
4 دیدگاه · 4 سال و 8 ماه و 30 روز و 14 دقيقه قبل در خداحافظ · ش:21136035

·
\\\'*~-.,¸¸.-~·*\\\'¨¯ (AZAR) ¯¨\\\'*·~-.¸¸,.-~*\\\'
\\\'*~-.,¸¸.-~·*\\\'¨¯ (AZAR) ¯¨\\\'*·~-.¸¸,.-~*\\\'
دارم فکـ ـر مـ ـی کـ ـنـم

چـ ـقـ ـدر خـ ـوب مـ ـی شـ ـد

نـ ـزدیـ ـک صـ ـورتـ ـم نفس مـ ـی کشـ ـیـ ـدی

مـ ـی دانـ ـی ؟

مـ ـن رک تـ ـر از آنـ ـم
کـ ـه نبـ ـوسـ ـمت . . .imagesناز.jpg
2 دیدگاه · 4 سال و 9 ماه و 15 ساعت و 27 دقيقه قبل در ♔ ♡ اولين عشق ♡ ♕ · ش:21122694

·
\\\'*~-.,¸¸.-~·*\\\'¨¯ (AZAR) ¯¨\\\'*·~-.¸¸,.-~*\\\'
\\\'*~-.,¸¸.-~·*\\\'¨¯ (AZAR) ¯¨\\\'*·~-.¸¸,.-~*\\\'
ین روزها ... آنقدر هستی که دلتنگ ترت می شوم ،
این روزها ... آنقدر بودنت را دوست تر دارم ...
که نمیدانم نبودنت چه طعمی می تواند داشته باشد،

این روزها ...
من ...
عاشقانه هایم ،
تقدیم به بودن یک "تو" ست که همیشه هستimagesy54.jpg
2 دیدگاه · 4 سال و 9 ماه و 15 ساعت و 54 دقيقه قبل در شروع دوباره · ش:21122420

·
\\\'*~-.,¸¸.-~·*\\\'¨¯ (AZAR) ¯¨\\\'*·~-.¸¸,.-~*\\\'
\\\'*~-.,¸¸.-~·*\\\'¨¯ (AZAR) ¯¨\\\'*·~-.¸¸,.-~*\\\'
سردم که می شود
تمام ِ اجاق هایِ جهان
برایم عشوه گری می کنند
اما من
تصمیم خود را گرفته ام
برایِ گرم شدن
باید که تا آخر عمر
دنبال دست هایِ تو باشمimagesکارت.jpg
2 دیدگاه · 4 سال و 9 ماه و 17 ساعت و 1 دقيقه قبل در فصل تلخ عشق · ش:21121480

·